Adwokat

Wolfgang Zeitler
Adwokat specjalista z zakresu prawa karnego

zeitler04

Strzegę Państwa praw i staję w Państwa obronie!
Dostępność 24 h – Numer w nagłych wypadkach: 49 (0) 172 231 34 89

 

Zaufanie

 • Znakomita znajomość prawa, ustaw i orzecznictwa
 • Działalność wyłącznie w zakresie prawa karnego
 • Ponad 20 lat doświadczenia jako obrońca w sprawach karnych
 • Obrona praw klienta

 

Dziedziny prawa

 • Przestępstwa zabójstwa
 • Prawo medyczne
 • Ustawa o środkach odurzających (niem. BtM)
 • Postępowania w sprawie oszustwa
 • Podatkowe sprawy karne
 • Przestępstwa seksualne
 • Przestępstwa popełnione przez bandy przestępcze
 • Przestępczość zorganizowana
 • Sprawy karne nieletnich
 • Wykonanie kary
 • Postępowania w sprawie o wykroczenia
 • Przestępstwa w ruchu drogowym

jak i doświadczenie we wszystkich dziedzinach kodeksu karnego.

 

Usługi

 • Psychologia procesu karnego
 • Obrona z wyboru i z urzędu
 • Sieć kontaktów z wieloma kolegami z branży prawniczej
 • Zapewnienie zbiorowej obrony współsprawców

W ciągu 20 lat poznałem wielu sędziów i prokuratorów, jak również rzeczoznawców, biegłych psychiatrów, psychologów, biegłych z zakresu techniki kryminalistycznej i specjalistów w dziedzinach istotnych dla prawa karnego i dyscyplin pokrewnych.

 

Obszar działalności
Pracuję dla Państwa w: Essen, Velbert, Wuppertalu, Solingen, Mettmann, Heiligenhaus, Remscheid, Mülheim, Oberhausen, Duisburgu, jak i na terenie innych miast Nadrenii Północnej-Westfalii oraz na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec.

 

Liczy się wynik! Proszę mi zaufać – podobnie jak wielu innych klientów w przeszłości!