Pełnomocnictwo

Abyśmy mogli Państwa reprezentować, konieczne jest udzielenie przez Państwa pełnomocnictwa.

Można pobrać je jako plik Microsoft Word lub plik PDF.

Prosimy pamiętać:

  • W przypadku pliku PDF konieczny jest program Acrobat Reader (Download)
  • Do treści pełnomocnictwa wpisać nazwisko i imię DRUKOWANYMI LITERAMI.
  • Wpisać miejscowość i datę oraz PODPISAĆ pełnomocnictwo.
  • Pełnomocnictwo należy przesłać faksem na numer: Faks: 49 (0)201 / 89 00 17