O firmie

Odpowiedzialność

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa prasowego, § 5 TMG (niem. ustawy o mediach elektronicznych), § 6 państwowej umowy o usługach medialnych, DL-InfoV (rozporządzenia w sprawie obowiązku informacyjnego usługodawców) i TDG (niem. ustawy o usługach telekomunikacyjnych) jest:
Rechtsanwalt Wolfgang Zeitler
Kurfürstenstraße 1, 45138 Essen
Telefon: +49 (201) 28 11 00
E-mail: info@essen-strafverteidiger.de
Internet: https://www.essen-strafverteidiger.de

 

Tytuł zawodowy i właściwa izba adwokacka

Adwokat posiada uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec i jest członkiem Izby Adwokackiej w Hamm (Rechtsanwaltskammer Hamm), Ostenallee 18, 59063 Hamm, Niemcy, info@rak-hamm.dewww.rak-hamm.de

 

Numer identyfikacji podatkowej

Rechtsanwalt Wolfgang Zeitler: 112/5472/0247 

 

Konta bankowego

IBAN: DE45 3601 0043 0546 5004 30
BIC: PBNKDEF

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej


HDI-Gerling
Firmen und Privatversicherung AG
Postfach 10 24 69
50464 Köln
Zakres obowiązywania: Na terenie całej Europy dla kancelarii i biur mających siedzibę i prowadzonych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

 

Regulacje z zakresu prawa zawodowego

Obowiązują następujące regulacje z zakresu prawa zawodowego:

  • Federalna ustawa o adwokatach (BRAO)
  • Federalny regulamin zawodowy adwokatów (BORA)
  • Regulamin zawodowy adwokatów specjalistów (FAO)
  • Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (RVG)
  • Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów z krajów Unii Europejskiej (CCBE)

Z treścią wymienionych regulacji z zakresu prawa zawodowego w języku niemieckim i angielskim można się zapoznać na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) w rubryce ‚Berufsrecht‘.

Regulacje z zakresu prawa zawodowego zabraniają adwokatom reprezentowania przeciwstawnych interesów (§ 43a ust. 4 BRAO). Dlatego też przed przyjęciem zlecenia zawsze dokonuje się sprawdzenia, czy nie ma miejsca konflikt interesów.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporów pomiędzy adwokatami a ich zleceniodawcami na wniosek istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w regionalnej Izbie Adwokackiej w Hamm (zg. z § 73 ust. 2 nr 3 w zw. z ust. 5 BRAO) lub w Centrum Rozstrzygania Sporów Adwokatury (§ 191 n. BRAO) przy Federalnej Izbie Adwokackiej. Informacje w Internecie za pośrednictwem strony internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de), e-mail: schlichtungsstelle@brak.de.

 

Cele informacyjne

Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Jej zadaniem nie jest udzielenie konkretnej porady prawnej ani nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy adwokatem a klientem (zlecenia, tzw. mandatu). Wszelkie prawa do strony internetowej posiada autor. Za treści umieszczone na stronie nie przejmuje się odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność

Mimo to nie możemy ponosić odpowiedzialności za zgodność, kompletność i aktualność wszystkich zawartych na stronie informacji.

Jak wynika z § 7 ust. 1 Ustawy o mediach elektronicznych (TMG), jako dostawca usług za treści własne umieszczone na tych stronach odpowiadamy zgodnie z ogólnymi ustawami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani do monitorowania przekazywanych bądź gromadzonych informacji obcego pochodzenia ani też do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi ustawami pozostaje w tej kwestii nienaruszone. Pociągnięcie do odpowiedzialności z tego tytułu jest jednakże możliwe dopiero z chwilą przyjęcia do wiadomości informacji o przypadku konkretnego naruszenia prawa. Po uzyskaniu informacji o danym przypadku naruszenia prawa dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Odpowiedzialność za linki zewnętrzne

W naszej ofercie znajdują się linki do stron zewnętrznych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści. Za treści powiązanych stron odpowiada każdorazowo dany podmiot oferujący bądź administrator strony. W momencie utworzenia linków powiązane witryny zostały sprawdzone pod kątem możliwego naruszenia prawa. Nie stwierdzono wówczas żadnych treści niezgodnych z prawem. Nie jest jednak możliwa stała kontrola treści zawartych na stronach, do których przekierowują linki, gdy nie ma konkretnych sygnałów wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa linki tego rodzaju zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Prawo autorskie

Przedstawione na tych stronach treści i dzieła sporządzone przez administratora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Treści osób trzecich zostały jako takie oznaczone. Kopiowanie, obróbka, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora wzgl. osoby je sporządzającej. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, nie zaś w celach komercyjnych.

Administratorzy strony przykładają wagę do przestrzegania praw autorskich innych osób wzgl. do wykorzystywania dzieł utworzonych przez siebie lub nieobjętych licencją.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Zakres obowiązywani

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników, w jaki sposób, w jakim zakresie i celu podmiot odpowiedzialny Wolfgang Zeltler, Kurfürstenstr. 1, 45138 Essen, info@essen-strafverteidiger.de, +49 (0) 521 28 11 00, pobiera i wykorzystuje dane osobowe na tej stronie internetowej (zwanej dalej “ofertą”).
Prawne podstawy ochrony danych osobowych zamieszczono w Federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Ustawie o mediach elektronicznych (TMG).

 

Dane dostępowe/ Logi serwera

Podmiot oferujący usługi (bądź jego dostawca usług hostingowych) gromadzi dane dotyczące każdej wizyty na jego stronie (pliki protokołu, tak zwane logi serwera). Do danych tych należą:

nazwa wyświetlonej strony internetowej, wyświetlonego pliku, data i godzina wyświetlenia, przesłana ilość danych, komunikat o tym, czy wyświetlenie się powiodło, typ przeglądarki internetowej i wersja, system operacyjny użytkownika, referer URL (poprzednio odwiedzana strona, z której użytkownik został przekierowany), adres IP i dostawca wysyłający żądanie.

Podmiot oferujący usługi wykorzystuje dane protokołu wyłącznie do celów własnych analiz statystycznych, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zoptymalizowania oferty. Zastrzega sobie przy tym prawo do przeprowadzenia późniejszej kontroli danych protokołu, jeżeli pojawią się konkretne sygnały wskazujące na uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem.

 

Sposób postępowania z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje pozwalające na ustalenie tożsamości danej osoby, to znaczy dane, dzięki którym można wyśledzić daną osobę. Należą do nich nazwisko, adres e-mailowy lub numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się także informacje dotyczące upodobań, zainteresowań, członkostwa bądź jakie strony internetowe dana osoba odwiedziła.

Podmiot oferujący usługi gromadzi dane osobowe, wykorzystuje je i przekazuje dalej wyłącznie wówczas, gdy jest to prawnie dozwolone bądź gdy użytkownicy wyrażą zgodę na gromadzenie danych.

 

Nawiązanie kontaktu

W przypadku nawiązania kontaktu z podmiotem oferującym usługi (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania, jak również na wypadek pojawienia się dodatkowych kwestii wymagających wyjaśnienia.

 

Wykorzystanie usług i treści osób trzecich

W ramach niniejszej oferty internetowej mogą zostać wykorzystane treści osób trzecich, jak na przykład filmy Youtube, mapy Google, kanały RSS lub grafiki pochodzące z innych stron internetowych. Dzieje się tak przy założeniu, że podmioty oferujące te treści (zwane dalej “innymi oferentami”) rozpoznają adres IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogłyby wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem konieczny dla wyświetlenia tych treści. Dokładamy starań, by stosować wyłącznie takie treści, których oferenci wykorzystują adres IP wyłącznie w celu ich dostarczenia. Nie mamy jednak wpływu na to, czy inni oferenci zapisują adres IP, przykładowo do celów statystycznych. O ile nam o tym wiadomo, informujemy użytkowników o takich działaniach.

 

Ciasteczka

Ciasteczka to niewielkie pliki umożliwiające zapisanie specyficznych informacji w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika (komputer, smartfon itp.), odnoszących się do tego urządzenia. Ciasteczka mają na celu z jednej strony dostosowanie stron internetowych do preferencji użytkowników, ułatwiając im obsługę (np. poprzez zapamiętywanie danych logowania). Z drugiej strony służą także do rejestrowania danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej i analizowania ich w celu udoskonalenia oferty. Użytkownicy mają możliwość zadecydowania, czy ciasteczka zostaną zastosowane. Większość przeglądarek posiada opcję umożliwiającą ograniczenie bądź całkowite zablokowanie zapisywania ciasteczek. Zwraca się przy tym uwagę na to, że bez ciasteczek korzystanie ze stron internetowych, a w szczególności komfort ich obsługi są ograniczone.

Wieloma ciasteczkami związanymi z ogłoszeniami internetowymi przedsiębiorstw można zarządzać za pośrednictwem amerykańskiej strony (USA) https://www.aboutads.info/choices/ bądź strony UE https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

 

Odwołanie, zmiany, sprostowania i aktualizacje

Użytkownik ma prawo uzyskania na własny wniosek nieodpłatnej informacji na temat danych osobowych dotyczących jego osoby, które zostały zapisane. Dodatkowo użytkownik ma prawo dokonania sprostowania danych nieprawidłowych, zablokowania i usunięcia własnych danych osobowych, o ile nie jest to niezgodne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Wzór ochrony danych adwokata Thomasa Schwenke – I LAW it