Pozwolenie na widzenie

Jeżeli chcą Państwo odwiedzić osobę przebywającą w areszcie śledczym, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na widzenie.

Aby je uzyskać, należy:

 

Krok 1: Zadzwonić do zakładu karnego

Zadzwonić do zakładu karnego i poprosić o połączenie z sekretariatem zakładu.

Tam należy dowiedzieć się, w którym urzędzie (sąd lub prokuratura) uzyskają Państwo pozwolenie na widzenie. Proszę zapytać o sygnaturę akt nakazu aresztowania, w ramach którego aresztowany został zatrzymany.

Możliwe, że ze względu na ochronę danych osobowych nie uzyskają Państwo żadnej informacji. W takich przypadkach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Krok 2: Zadzwonić do prokuratury/sądu

Zadzwonić do prokuratury bądź sądu właściwego w sprawie aresztowania.

Tam dowiedzą się Państwo, jakie informacje z Państwa strony są wymagane. Przygotować należy w każdym wypadku takie dane jak: azwisko aresztowanego, imiona i nazwiska wszystkich odwiedzających oraz ich daty urodzenia Pod ręką należy mieć również adres, na który urząd ma wysłać Państwu pozwolenie na widzenie. Ewentualnie konieczne będzie przesłanie do urzędu faksem kopii paszportów osób odwiedzających bądź odebranie pozwolenia na widzenie osobiście.

Dopuszczalna liczba odwiedzających wynosi zazwyczaj 3-4 osoby.

 

Krok 3: Zadzwonić do zakładu karnego

Następnie należy ponownie zadzwonić do zakładu karnego, by ustalić termin widzenia. Bez ustalenia terminu zrealizowanie widzenia nie będzie możliwe! Należy poprosić o połączenie z wydziałem widzeń W zakładzie karnym należy zjawiać się zawsze 20-30 minut przed ustalonym terminem widzenia. Czas widzenia jest bezwzględnie skracany o czas oczekiwania. W przypadku więźniów przebywających w areszcie śledczym przewidywany czas widzeń wynosi zazwyczaj 2 x 30 minut miesięcznie.

Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty/paszport. ez niego nie zostanie się wpuszczonym do środka. Bezwzględnie konieczne jest posiadanie przy sobie oryginalnego pozwolenia na widzenie.

W zakładzie karnym otrzymuje się pisemne pouczenie informujące o tym, jakie przedmioty wolno przynosić więźniom przebywającym w areszcie śledczym.

W danym przypadku w wydziale widzeń należy dowiedzieć się, w jaki sposób można przelać bądź osobiście wpłacić kwotę pieniężną – na konto założone w zakładzie karnym.

 

Wskazówka: W przypadku, gdy zarządzono akustyczny nadzór widzenia, sąd ustanawia tłumacza przysięgłego, o ile nie są Państwo w stanie prowadzić rozmowy z aresztowanym w języku niemieckim.